Reakcje rynku Forex na kluczowe wydarzenia gospodarcze

Rynek Forex swoim zasięgiem obejmuje cały świat. Dzięki czterem sesjom od Azji przez Europę, Amerykę aż po Pacyfik. Możemy na nim handlować 24 godziny na dobę przez pięć dni w tygodniu. Znany jest również jako rynek walutowy lub FX. Jest on największym i jednym z najpłynniejszych rynków na świecie rynkiem finansowym, na którym handluje się walutami. W wyniku tej płynności jest to bardzo dynamiczne środowisko, w którym ceny walut zmieniają się w odpowiedzi na różnorodne czynniki, w tym kluczowe wydarzenia gospodarcze. Te wydarzenia mogą mieć znaczący wpływ na wartość walut i prowadzić do nagłych zmian trendów na rynku Forex. Dlatego właśnie na bieżąco trzeba śledzić wydarzenia makro i mikroekonomiczne. Najlepiej jak broker udostępnia dział z wiadomościami lub nawet pozwala na ustawienie alertów informujących o najważniejszych z nich.

1. Bank Centralny i decyzje dotyczące stóp procentowych: Niezbędną wiedzą są informacje o decyzjach o stóp procentowych podejmowanych przez banki centralne, takie jak Rezerwa Federalna (Fed) w USA, Bank Centralny Europejski (ECB) czy narodowy Bank Polski (NBP). Decyzje te mają kluczowe znaczenie dla stop zwrotu na rynków Forex. Niektórzy brokerzy, jak np. bank, publikują prognozy odnośnie stóp procentowych. Podniesienie stóp procentowych może wzmocnić daną walutę, gdyż wyższa stopa przyciąga zagranicznych inwestorów. Obniżka stóp procentowych może z kolei osłabić walutę, ponieważ niższy zwrot z inwestycji zmniejsza jej atrakcyjność dla inwestorów.

2. Raporty o zatrudnieniu i dane dotyczące bezrobocia: Przydatną informacją są również dane dotyczące zatrudnienia. Wskaźniki te pokazują kondycję gospodarczą emitenta waluty i mogą wywołać znaczące ruchy na rynku Forex. Silne dane o zatrudnieniu mogą wzmocnić walutę danego kraju, podczas gdy słabe dane mogą ją osłabić.

3. Wskaźniki inflacji: Kolejną istotną informacją jest wskaźnik inflacji. Inflacja pokazuje utratę siły nabywczej waluty. Im wyższa inflacja tym waluta szybciej traci na wartości. Z drugie strony wyższa inflacja może prowadzić do podwyżek stóp procentowych, co może z kolei wzmocnić walutę. Niestety przekroczenie pewnego progu może zakończyć się załamaniem na rynku tej waluty.

4. Raporty o wzroście gospodarczym: Wzrost gospodarczy mierzony Produktem Krajowym Brutto (PKB), odzwierciedla ogólną kondycję gospodarki danego kraju. Pozytywne wyniki wzrostu gospodarczego wskazują na rozwój kraju i mogą wzmocnić walutę, a negatywne sugerować recesje i ją osłabić.

5. Polityka fiskalna: Polityka budżetowa danego kraju ma olbrzymi wpływ na siłę waluty. Zmiany w polityce fiskalnej, takie jak obniżenie lub podwyższenie podatków, wpływają na kondycję gospodarki, przez co wpływają także na stan waluty.

6. Geopolityka: Kluczowe wydarzenia polityczne wpływają na wrażliwość rynku Forex. Polityczna niepewność przed wyborami czy konflikty prowadzą do wzrostu zmienności na rynku walutowym przez co trudniej jest przewidzieć kierunek, w którym pójdzie dana waluta.

7. Sytuacja na rynkach surowców: Dość wąskim kryterium jest sytuacja na rynkach surowców. Dla niektórych krajów, dla których głównym źródłem PKB są surowce, zmiana ich wartości mocno wpływa na wycenę waluty. Wartość pieniądza krajów, których gospodarka opiera się na wydobyciu surowców takich krajów jak RPA, Wenezuela czy kraje z Półwyspu Arabskiego mocno zależy od wyceny kluczowego surowca. Kraje zależne od eksportu surowców mogą doświadczyć wpływu na wartość swojej waluty w wyniku zmian cen surowców na rynkach światowych.

8. Ogólne nastroje na rynkach finansowych: Znaczenie dla rynku Forex ma także ogólny nastrój na rynkach finansowych. Obawy o spowolnienie gospodarcze mogą wpływać na preferencje inwestorów i powodować zmiany w wartości walut.

Jak widać, czynniki mikro i makroekonomiczne bardzo wpływają na rynek Forex. Z tego powodu należy na bieżąco śledzić kluczowe wydarzenia.. Najlepiej jest, jak broker sam wskazuje na wydarzenia i informacje, które mogą wpłynąć na wartość waluty. Trzeba pamiętać, że umiejętne wykorzystanie tej wiedzy pozwala na uzyskanie zysku nawet przy spadkach.

ℹ️ ARTYKUŁ SPONSOROWANY
Dodaj komentarz
Możesz także polubić