Strona/Blog w całości ma charakter reklamowy, a zamieszczone na niej artykuły mają na celu pozycjonowanie stron www. Żaden z wpisów nie pochodzi od użytkowników, a wszystkie zostały opłacone.

Poradnia psychologiczna Spokój w Głowie: opcja przeprowadzenia testów na zaburzenia depresyjne

Poradnia psychologiczna Spokój w Głowie daje szansę przeprowadzenia testów diagnozujących depresję. Jeżeli wobec tego pacjent podejrzewa u siebie depresję, to po skierowaniu się do ośrodka może liczyć na rozmowę, jakiej nieodłącznym elementem jest diagnostyka. Dodatkowo ekspert ustali też, co należy robić dalej, aby konkretna osoba mogła chwalić się dużą stabilizacją w dalszych latach. Test na depresję polecany jest zwłaszcza w takiej sytuacji, kiedy u danej osoby będą pojawiały się pierwsze objawy tego zaburzenia albo gdy będą utrzymywały się one przez długi czas.

Po stronie gabinetu można również dowiedzieć się, jakie symptomy mogą świadczyć o tym, iż ktokolwiek z najbliższych osób zmaga się ze stanami depresyjnymi. Wówczas można wskazać osobie z rodziny albo przyjacielowi, iż przypuszczalnie powinien konsultować się ze specjalistami. Badania z zakresu psychologii pozwalają na pewną diagnostykę i najczęściej są głównym z motywów dla kogoś, by miał chęć się leczyć.

Tym bardziej jest to nie bez znaczenia w takiej sytuacji, gdy ktoś nie dostrzega celu w tym że żyje. Specjaliści z podanej poradni opublikowali również test samowiedzy, przygotowany na bazie Kwestionariusza Zdrowia Pacjenta – 9. Obejmuje on dziewięć pytań, odnoszących się do samopoczucia w ciągu mijających 2 tygodni. Kiedy osoba uzupełniająca test odpowie „ponad połowę dni” lub „prawie codziennie” na więcej aniżeli 4 twierdzenia, to zobowiązana jest bezzwłocznie skonsultować się z psychologiem, który zrobi szczegółową diagnozę.

Ekspert zrobi diagnostykę bazując na Teście Becka. Jest ona powszechnie stosowana w analizie nasilania symptomów depresyjnych. Test Taki może zostać wykorzystany u osób w przedziale wiekowym od siedemnastu do osiemdziesięciu lat. Jest przydatny w ocenie nasilenia objawów depresji i może być stosowany prywatnie lub dla większej liczby osób, bez ograniczenia czasowego na jego wykorzystanie. W gabinecie Spokój w Głowie specjaliści posługują się również pozostałymi narzędziami diagnostycznymi, a także ukazują chorym jak mają możliwość oni sobie radzić w wypadku stwierdzenia zaburzenia. Pacjenci wpisywani są na długoterminową terapię.

ℹ️ ARTYKUŁ SPONSOROWANY