Strona/Blog w całości ma charakter reklamowy, a zamieszczone na niej artykuły mają na celu pozycjonowanie stron www. Żaden z wpisów nie pochodzi od użytkowników, a wszystkie zostały opłacone.

Post: co to jest i jak działa?

Wielki Post to okres pokuty, który co roku powraca w życiu chrześcijan w ramach przygotowania do Świąt Wielkanocnych. Nie da się inaczej określić Wielkiego Postu: jest to rzeczywiście czas przygotowania, głębokiej i wyjątkowej refleksji wewnętrznej, niezbędnej do zbliżenia się do tajemnicy paschalnej. Nigdy tak jak w czasie Wielkiego Postu wierni nie są wezwani do oczyszczenia ciała i ducha, do modlitwy, aby się podnieść, aby poczuć bliskość Boga, aby być gotowym na przyjęcie Go w pełni wiary i łaski.

Jest to fundamentalny moment w roku dla chrześcijan, ponieważ właśnie wtedy przygotowujemy się do Świąt Wielkanocnych, najbardziej uroczystego i najmocniejszego duchowo święta dla każdego wiernego. Aby przygotować się do tej uroczystości, nie wystarczy się modlić i przestrzegać zwykłych nakazów wiary. Trzeba oczyścić ciało i ducha, sprawdzić swoją wiarę postami i pokutami, okazać swoje miłosierdzie uczynkami miłosierdzia i jałmużną. Jest to rytuał przygotowania i oczyszczenia, który sięga do odległej przeszłości, do podobnych obrzędów konsumowanych od tysięcy lat w ramach religii pogańskich na całym świecie. Nie jest przypadkiem, że praktyka postu, jednego z najważniejszych, które należy przestrzegać w czasie Wielkiego Postu, jest do dziś spotykana w wielu innych wyznaniach: pomyśl o Ramadanie dla muzułmanów i Kippur dla Żydów. kliknij po więcej

Dawniej nakazy regulujące życie chrześcijan w okresie Wielkiego Postu były znacznie sztywniejsze i liczniejsze niż obecnie. Oprócz znacznie bardziej spartańskiego postu, który sprowadzał się do spożywania przez cały okres jedynie chleba i wody, istniał również obowiązek często wyczerpujących pielgrzymek i działalności charytatywnej, które uniemożliwiały wykonywanie własnej pracy i codziennych obowiązków, pochłaniając całkowicie życie wiernych. Dziś chrześcijanie mają łatwiejsze życie, choć zasady, których należy przestrzegać w czasie Wielkiego Postu, nadal są trzy: post, miłosierdzie, modlitwa.

Post, działalność charytatywna, modlitwa

Jeśli chodzi o post, to w dzisiejszych czasach nie trzeba poddawać się nadmiernej deprywacji. Wystarczy unikać mięsa we wszystkie piątki tego okresu oraz przestrzegać postu w Środę Popielcową i Wielki Piątek. Co więcej, w tych przypadkach post również nie jest całkowity: dozwolony jest jeden posiłek dziennie i przyjmowanie niewielkich ilości pokarmu w ciągu dnia. W tej praktyce pozostaje jedynie symboliczna pamięć o przestrzeganych dawniej normach zachowań, które obejmowały nie tylko całkowity post, ale także powstrzymywanie się od wszelkich innych czynności mających na celu zaspokojenie ciała. Abstynencja od jedzenia, wina, seksu, w celu oczyszczenia ciała i podniesienia duszy. Prawdziwy duch postu wielkopostnego powinien polegać na poświęceniu czegoś, co się ceni, na pokazaniu, że nie boimy się stawić czoła trudom w imię Boga Ojca.

Byłoby miło, gdyby każdy z nas mógł w tym okresie zrezygnować z czegoś, co naprawdę lubi, z konkretnej potrawy, którą uwielbiamy, z hobby, które jest nam drogie, nawet z oglądania serialu, który nas pasjonuje lub z korzystania z portalu społecznościowego. Nie ma potrzeby rezygnowania z brokułów i marchewki, chyba że są to Twoje ulubione potrawy. Jeśli nie ma ofiary, nie ma zasługi.

40 dni Wielkiego Postu

Wielki Post trwa 40 dni, czyli okres, który przypomina 40 dni spędzonych przez Jezusa na pustyni, zanim zaczął głosić Ewangelię (w rzeczywistości jest to 44 dni, ponieważ nie uwzględnia się niedziel z czterech tygodni). Liczba 40 ma silną wartość symboliczną, już w Starym Testamencie: powszechny potop trwał 40 dni, podobnie jak Mojżesz przebywał 40 dni na górze Synaj, aby zebrać Dziesięć Przykazań, a przez 40 dni Żydzi wędrowali po pustyni w poszukiwaniu Ziemi Obiecanej.

To tylko kilka przykładów, gdzie w Biblii powraca liczba 40, liczba oznaczająca oczekiwanie, poszukiwanie Boga i nieuniknione, często bolesne, przygotowanie do przyjęcia Go ze świadomością.

Również w Nowym Testamencie często pojawia się liczba 40. Oprócz 40 dni pokuty Jezusa na pustyni, jest jeszcze okres między Jego zmartwychwstaniem a wniebowzięciem, który poświęcił na pouczanie swoich uczniów i przyjaciół.

Kiedy zaczyna się Wielki Post?

Wielki Post rozpoczyna się w Środę Popielcową, a kończy w Wielki Czwartek, który jest jednocześnie początkiem Wielkanocy. W Środę Popielcową spalane są gałązki pobłogosławione w Niedzielę Palmową poprzedniego roku, a kapłani naznaczają uzyskanym w ten sposób popiołem czoła wiernych, towarzysząc temu gestowi wezwaniem do wiary i nawrócenia.

Zaznaczając czoło wiernych, kapłan odmawia formuły:

„Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię” lub „Pamiętaj, że jesteś prochem i do prochu powrócisz”. Pierwsze jest oczywiście zaproszeniem do przejęcia kontroli nad swoim życiem, do otwarcia oczu i skierowania swoich kroków ku dobru i Bogu, drugie zaś zaczerpnięte jest z biblijnego cytatu: „W pocie czoła będziesz jadł chleb, aż wrócisz do ziemi, z której zostałeś wzięty; bo prochem jesteś i w proch się obrócisz”. (Rdz 3:19). Ostrzeżenie, które przypomina nam o naszej kruchości, o tym, że „jesteśmy niczym więcej niż prochem”, popiołem, ale które w tym kontekście podkreśla również, jak bardzo nasza kruchość i małość jest droga Bogu Ojcu.

Wielki Post to idealny czas, by na nowo odkryć wartość chrztu, fakt, że dzięki niemu staliśmy się częścią Kościoła i jesteśmy godni zbawienia na mocy miłości Boga, Jego zaufania do nas. To zaufanie, na które nie zrobiliśmy nic, aby zasłużyć, bo byliśmy zbyt mali, kiedy zostaliśmy ochrzczeni.

ℹ️ ARTYKUŁ SPONSOROWANY